Kastingas į festivalį “Mados infekcija 2011”

(Modelių agentūras kviečiame aktyviai registruoti savo modelius iki spalio 20 d. Kontaktinis asmuo: Renata Mikailionytė, el.p.: renata@madosinfekcija.lt, Modeliai atsiima numerius prie registracijos stalelio ir 18 val. rikiuojasi į eilę prie informacijos centro atrankos pradžiai.

18:00 Visų modelių pasirodymas dizaineriams

Atrankos pradžia. Dalyvauja visi (modelių agentūrų ir ne tik) modeliai, gavę atrankos numerį. Visi modeliai iki 18:00 pagal turimus numerius sustoja eilės tvarka prie informacijos centro. Kastingo vedančioji R. Mikailionytė kviečia modelius iš eilės pagal jų turimus numerius praeiti prieš dizainerius. Kiekvienas modelis, praėjęs prieš dizainerius, turi sulaukti kastingo pabaigos, kuomet bus pakviestas asmeniniam pokalbiui su dizaineriais.

20:00 Modelių pokalbiai su kiekvienu dizaineriu

Visi modeliai, turintys numerius, susirenka prie informacijos centro ir laukia, kol pagal numerius bus iškviesti pokalbiui su kiekvienu dizaineriu. Atranka baigiasi tada, kai visi dizaineriai atsirenka savo modelius. Visi modeliai, turintys numerius, turi sulaukti atrankos pabaigos. Atrankos pabaigą per mikrofoną paskelbs Renata Mikailionytė.